Biệt Thự & Nhà Phố

28 tháng 06 2021

Anh Toản - Manhattan

Công trình khác của chúng tôi

Anh Phương - Verosa

+ Công trình: Nhà Phố - Biệt Thự

+ Khách hàng: Anh Phương - Verosa

+ Dự án: Verosa - Khang Điền - Quận 9

+ Diện tích nhà: 350m2

Chị Hạnh - Manhattan

+ Công trình: Shophouse - Biệt Thự

+ Khách hàng: Chị Hạnh - Manhattan

+ Dự án: Vinhomes Grand Park - Manhattan

+ Diện tích nhà: 350m2

Anh Dũng - Dragon Village

+ Công trình: Shophouse - Biệt Thự

+ Khách hàng: Anh Dũng - Dragon Village Q9

+ Dự án: Dragon Village Q9

+ Diện tích nhà: 245m2

Chị Hạnh - Manhattan

+ Công trình: Shophouse - Biệt Thự

+ Khách hàng: Chị Hạnh - Manhattan

+ Dự án: Vinhomes Grand Park - Manhattan

+ Diện tích nhà: 455m2

Anh Tiến - Dragon Village

+ Công trình: Shophouse - Biệt Thự

+ Khách hàng: Anh Tiến - Dragon Village Q9

+ Dự án: Dragon Village Q9

+ Diện tích nhà: 270m2

Anh Toản - Manhattan

+ Công trình: Shophouse - Biệt Thự

+ Khách hàng: Anh Toản - Manhattan

+ Dự án: Vinhomes Grand Park - Manhattan

+ Diện tích nhà: 490m2

Anh Minh - Verosa

+ Công trình: Nhà Phố - Biệt Thự

+ Khách hàng: Anh Minh - Verosa

+ Dự án: Verosa - Khang Điền - Quận 9

+ Diện tích nhà: 150m2

Anh Trung - Villa

+ Công trình: Nhà Phố - Biệt Thự

+ Khách hàng: Chú Trung - Quận 7

+ Dự án: Villa - Quận 7

+ Diện tích nhà: 750m2

Anh Nguyên - Verosa

+ Công trình: Nhà Phố - Biệt Thự

+ Khách hàng: Anh Nguyên - Verosa

+ Dự án: Verosa - Khang Điền - Quận 9

+ Diện tích nhà: 150m2

Chị Nhàn - Đông Tăng Long

+ Công trình: Nhà Phố - Biệt Thự

+ Khách hàng: Chị Nhàn

+ Dự án: Đông Tăng Long - Quận 9

+ Diện tích nhà: 295m2

Chị Hà - Simcity

+ Công trình: Nhà Phố - Biệt Thự

+ Khách hàng: Chị Hà

+ Dự án: Simcity - Quận 9

+ Diện tích nhà: 180m2

Chị Nhung - Valencia

+ Công trình: Nhà Phố - Biệt Thự

+ Khách hàng: Chị Nhung

+ Dự án: Valencia - Cảng Phú Hữu - Quận 9

+ Diện tích nhà: 150m2

ANH SỦNG - STAR HILL PMH

+ Công trình: Villa K1-3 Star Hill Phú Mỹ Hưng

+ Khác Hàng: Anh Sủng

+ Dự án: K1-3 Star Hill Phú Mỹ Hưng

+ Ngày khởi công: 25.7.2019 - 450m2

Chị Ngọc Sang - Lakeview

+ Công trình: Lakeview City - CL4.104

+ Khách hàng: Chị Ngọc Sang

+ Dự án: Lakeview City - Novaland

+ Diện tích nhà: 320m2

Chị Hà - Lavila

+ Công trình: 83 LAVILA

+ Khách hàng: Chị Hà

+ Dự án: Biệt Thự Lavila - CĐT Kiến A, Tp HCM

+ Diện tích nhà: 205m2

Anh Vinh - Lavila

+ Công trình: 81 LAVILA

+ Khách hàng: Anh Vinh

+ Dự án: Biệt Thự Lavila - CĐT Kiến A, Nhà Bè

+ Diện tích nhà: 205m2

Anh Hưng - Villa Gia Hòa

+ Công trình: Villa Gia Hòa

+ Khách hàng: Anh Hưng

+ Dự án: Khu DC Cao Cấp Gia Hòa

+ Diện tích nhà: 540m2 - Cafe & Nhà Hàng

Anh Thành - Melosa

+ Công trình: Melosa

+ Khách hàng: Anh Thành

+ Dự án: Số 222 Vành Đai TRong, Quận 9

+ Diện tích nhà: 270m2

Chị Ánh - Rosita

+ Công trình: Rosita

+ Khách hàng: Cô Ánh

+ Dự án: Rosita - Khang Điền - Quận 9

+ Diện tích nhà: 240m2

Chị Quỳnh - Rosita

+ Công trình: Rosita

+ Khách hàng: Chí Quỳnh

+ Dự án: Rosita - Khang Điền, Quận 9

+ Diện tích nhà: 240m2

Chị Ngọc - Lakeview City

+ Công trình: Lakeview City

+ Khách hàng: Chị Ngọc

+ Dự án: Lakeview - Novaland, Quận 2

+ Diện tích nhà: 320m2