Biệt Thự & Nhà Phố

Chị Mai- Lakeview City

+ Công trình: Lakeview City

+ Khách hàng: Chị Mai

+ Dự án: Lakeview City - Novaland,Quận 2

+ Diện tích nhà: 280m2

Anh Bền - Lakeview City

+ Công trình: Lakeview City

+ Khách hàng: Anh Bền

+ Dự án: Lakeview - Novaland, Quận 2

+ Diện tích nhà: 280m2

Chị Hạnh - Park Riverside

+ Công trình: M15 - Park Riverside

+ Khách hàng: Chị Hạnh

+ Dự án: Park Riverside - MIK, Quận 9

+ Diện tích nhà: 150m2

Anh Dũng - Villa

+ Công trình: 137/37/61 Nguyễn Hữu Cảnh

+ Khách hàng: Anh Dũng

+ Dự án: Biệt Thự Nguyễn Hữu Cảnh

+ Diện tích nhà: 610m2