Căn Hộ & Penhouse

18 tháng 08 2021

Chị Huyền - Sunshine

Công trình khác của chúng tôi

Anh Tân - SUNWAH PEARL

+ Công trình: SUNWAH PEARL
+ Khách hàng: Anh Tân - SUNWAH PEARL
+ Dự án: Tòa GOLDEN HOUSE - BÌNH THẠNH
+ Diện tích nhà: 128m2

Chị Thư - METROPOLE

+ Công trình: Căn Hộ METROPOLE - QUẬN 2
+ Khách hàng: Chị Thư - METROPOLE
+ Dự án: Duplex METROPOLE THỦ THIÊM
+ Diện tích nhà: 77m2

Chị Ngọc Anh - METROPOLE

+ Công trình: Duplex METROPOLE - QUẬN 2
+ Khách hàng: Chị Ngọc Anh - METROPOLE
+ Dự án: Duplex METROPOLE THỦ THIÊM
+ Diện tích nhà: 145m2

Chị KIm Thoa - Sunshine

+ Công trình: Căn Hộ SUNSHINE - QUẬN 7
+ Khách hàng: Chị Kim Thoa - Sunshine
+ Dự án: Căn Hộ Cao Cấp SUNSHINE - QUẬN 7
+ Diện tích nhà: 65m2

Chị Huyền - Sunshine

+ Công trình: Căn Hộ SUNSHINE - QUẬN 7
+ Khách hàng: Chị Huyền - Sunshine
+ Dự án: Căn Hộ Cao Cấp SUNSHINE - QUẬN 7
+ Diện tích nhà: 65m2

Chị Kim Anh - Sunshine

+ Công trình: Căn Hộ SUNSHINE - QUẬN 7
+ Khách hàng: Chị Kim Anh - Sunshine
+ Dự án: Căn Hộ Cao Cấp SUNSHINE - QUẬN 7
+ Diện tích nhà: 125m2

Nhà Anh Thành - Palm Height

+ Công trình: Căn Hộ Cao Cấp
+ Khách hàng: Chị Phượng
+ Dự án: Penhouse PALM HEIGHTQuận 2
+ Diện tích nhà: 115m2

Nhà Anh Bằng Safira Khang Điền

+ Công trình: Căn Hộ SAFIRA - KHANG ĐIỀN
+ Khách hàng: Anh Bằng
+ Dự án: Căn Hộ Cao Cấp SAFIRA - KHANG ĐIỀN
+ Diện tích nhà: 89m2

Nhà Chị Sang Safira Khang Điền

+ Công trình: Căn Hộ SAFIRA - KHANG ĐIỀN
+ Khách hàng: Chị Sang
+ Dự án: Căn Hộ Cao Cấp SAFIRA - KHANG ĐIỀN
+ Diện tích nhà: 62m2

Phú Mỹ - Mr Ron

+ Công trình: Căn hộ Phú Mỹ Quận 7
+ Khách hàng: Mr Ron
+ Dự án: Hoàng Quốc Việt - Quận 7
+ Diện tích nhà: 120m2

Penhouse The Art - Gia Hòa Chị Phượng

+ Công trình: THE ART - GIA HÒA
+ Khách hàng: Chị Phượng
+ Dự án: Penhouse THE ART - GIA HÒA
+ Diện tích nhà: 215m2

Vinhomes Central Park -  Anh Phú

+ Công trình: Căn hộ cao cấp
+ Khách hàng: Anh Phú
+ Dự án: Vinhomes Central Park
+ Diện tích nhà: 112m2

Vinhomes Central Park - Chị Thư

+ Công trình: Căn hộ cao cấp
+ Khách hàng: Chị Thư
+ Dự án: Vinhomes Central Park
+ Diện tích nhà: 112m2

Vinhomes Central Park -  Anh Lim

+ Công trình: Căn hộ cao cấp
+ Khách hàng: Anh Lim (Người Hongkong)
+ Dự án: Vinhomes Central Park
+ Diện tích nhà: 112m2

The Tresor -  Anh Bình

+ Công trình: Căn hộ cao cấp
+ Khách hàng: Anh Bình
+ Dự án: The Tresor  - Novaland
+ Diện tích nhà: 115m2

Vinhomes Central Park - Chị Linh

+ Công trình: Căn hộ cao cấp
+ Khách hàng: Chị Linh
+ Dự án: Vinhomes Central Park
+ Diện tích nhà: 87m2

The Vista - Chị Lệ

+ Công trình: Căn hộ cao cấp
+ Khách hàng: Chị Lệ
+ Dự án: The Vista - Xa Lộ Hà Nội
+ Diện tích nhà: 95m2

Vinhomes Golden River - Chị Thu

+ Công trình: Căn hộ cao cấp
+ Khách hàng: Chị Thu
+ Dự án: Vinhomes Golden River
+ Diện tích nhà: 146m2