Đang Triển Khai

Chị Ngọc - Lakeview

+ Công trình: Lakeview - Novaland

+ Khách hàng: Chị Ngọc - Lakeview

+ Dự án:  Lakeview - Novaland - Quận 2

+ Diện tích nhà: 330m2

Chị Thảo - Quận 2

+ Công trình: Nhà Phố - Biệt Thự

+ Khách hàng: Chị Thảo - Quận 2

+ Dự án:  Đường Số 23 - Quận 2

+ Diện tích nhà: 350 m2

Chú Mười - Quận 2

+ Công trình: Nhà Phố - Biệt Thự

+ Khách hàng: Chú Mười - Quận 2

+ Dự án:  Đường Số 6 - Quận 2

+ Diện tích nhà: 250 m2

Chị Nhàn - Đông Tăng Long TC

+ Công trình: Nhà Phố - Biệt Thự

+ Khách hàng: Chị Nhàn - Đông Tăng Long

+ Dự án: Đông Tăng Long - Quận 9

+ Diện tích nhà: 295 m2

Chú Hùng - Dragon Village

+ Công trình: Dragon Village Quận 9

+ Khách hàng: Chú Hùng

+ Dự án:  Dragon Village - Phú Long - Quận 9

+ Diện tích nhà: 240m2

Chị Linh - Valenica

+ Công trình: VALENCIA

+ Khách hàng: Chị Linh

+ Dự án:  Valencia - Quận 9

+ Diện tích nhà: 270m2

Anh Nguyên - Verosa - Khang Điền

+ Công trình: VEROSA - KHANG ĐIỀN

+ Khách hàng: Anh Nguyên

+ Dự án:  Verosa - Khang Điền - Quận 9

+ Diện tích nhà: 150m2

Anh Luận - Lavila

+ Công trình: Lavila - Nhà Bè

+ Khách hàng: Anh Luận - Lavila

+ Dự án: Biệt Thự Lavila Nhà Bè

+ Diện tích nhà: 205m2

Cô Thành - Nine South

+ Công trình: Villa Nine South

+ Khách hàng: Cô Thành

+ Dự án: Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, Tp HCM

+ Diện tích nhà: 315m2