DỰ ÁN MỚI SÀI GÒN

THE RIVUS ELIE SAAB

- CH 4PN: 560-851M2                                   ĐCN

-  CH 5PN: 745-1160M2                                ĐCN

-  CH 6PN: 1010-1288M2                              ĐCN

T&T MILLENNIA CITY

- DIỆN TÍCH NP 6X18 : 108M2              5,8-6,5 TỶ

- DIỆN TÍCH SH 6X20 : 120M2              6,5-7,0 TỶ

- DIỆN TÍCH BT 10X20 : 200M2             8,0-9,0 TỶ

uban green

- CH 1PN: 50-54M2                               52-60tr/m2

- CH 2PN: 68-99M2                                  ĐCN

- CH 3-4PN: 102-140M2                           ĐCN

the classia

- DIỆN TÍCH NP 5X17 : 85M2                       ĐCN

- DIỆN TÍCH NP 7X15 : 105M2                     ĐCN

- DIỆN TÍCH BT 8X19 : 152M2                     ĐCN

shizen home

- CH STUDIO - 1PN+: 34-47M2         1,7-2,15 TỶ

- CH 2PN - 2PN+: 77-88M2                  4,9-6,3 TỶ

- CH 3PN: 91-115M2                             8,0-9.5 TỶ

the global city

- SHOPHOUSE (1) 5X19 : 95M2                 33,0 TỶ

- SHOPHOUSE (2) 5X19 : 95M2                 ĐCN

- SHOPHOUSE (3) 5X19 : 95M2                 ĐCN

aqua city

- DIỆN TÍCH NP 6X20 : 120M2                 10,5 TỶ

- DIỆN TÍCH SH 6X20 : 120M2                 17,5 TỶ

- DIỆN TÍCH BT 12X20 : 240M2                19,5 TỶ

the origami

- CH STUDIO - 1PN+: 30-51.4M2         1,6-2,9 TỶ

- CH 2PN - 2PN+: 59-69M2                   2,7-3,6 TỶ

- CH 3PN: 81-100M2                              3,7-4,5 TỶ

the beverly solari

- CH STUDIO - 1PN+: 34-47M2         1,7-2,15 TỶ

- CH 2PN - 2PN+: 59-69M2                  2,6-3,0 TỶ

- CH 3PN: 91-100M2                             5,1-6,2 TỶ