NĂNG LỰC NICE DECOR

12/01/2019

Nhà Mẫu M15 - Park Riverside

+ Công trình: Nhà Mẫu M15 - Park Riverside

+ Khách hàng: Chị Hạnh

+ Dự án: Biệt Thự Park Riverside - MIK, Bưng Ông Thoàn, Quận 9

+ Diện tích nhà: 150m2